Store

Metro City Store
TEL 021-64279209
Zone A, Ground floor - 25 C\D\E, Metro City, 1111 Zhao Jia Bang Road, Xu Jia Hui, XuHui district, Shanghai, China.

TEL 021-52993005

TEL 021-54320523

TEL 0571-89705051